1. kovalent bindning

  kovalent bindning, elektronparbindning, benämning på bindning mellan atomer som uppkommer genom att de delar elektronpar.
 2. kova

  kova (fi., ’hård’, ’klingande’), i bestämd form kovan, slangord för pengar.
 3. kovaller

  kovaller, koveten, Melampyrum, släkte snyltrotsväxter med ca 35 arter ettåriga örter hemmahörande i norra tempererade regionen.
 4. kovarians

  kovarians, statistiskt mått på sambandet mellan stokastiska variabler X och Y.
 5. kovariansanalys

  kovariansanalys, statistisk metod för att analysera data enligt modeller som kombinerar regressions- och variansanalysmodelltermer.
 6. kova

  ko`va subst. ~n ORDLED: kov-an
  Svensk ordbok
 7. Sonja Kovalevsky

  Kovalevsky, Sonja, egentligen Sofja Kovalevskaja, född Krjukovskaja, född 15 januari 1850, död 10 februari 1891, rysk matematiker.
 8. kovariansmatris

  kovariansmatris, ett kvadratiskt schema av tal vars element är kovarianserna för stokastiska variabler X 1, ..., Xp.
 9. kovariansfunktion

  kovariansfunktion, term inom statistiken som beskriver beroendestrukturen inom en signal eller tidsserie x( t).
 10. KOV

  KOV, förkortning för Konsumentverket.