1. kovalent bindning

  kovalent bindning, elektronparbindning, benämning på bindning mellan atomer som uppkommer genom att de delar elektronpar.
 2. kovalent

  kovalent [-en´t äv. ko´-, ko`-] adj., neutr. ~ ORDLED: ko-val-ent
  Svensk ordbok
 3. elektronparbindning

  elektronparbindning, annan benämning på kovalent bindning.
 4. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 5. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 6. vätskekromatografi

  vätskekromatografi, LC, kromatografisk teknik för separation av ämnen, där den mobila fasen är en vätska; jämför kromatografi.
 7. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 8. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 9. glykosidbindning

  glykosidbindning, en kovalent bindning som förenar socker med en alkohol ( O-glykosidbindning) eller med en amin ( N-glykosidbindning).
 10. metallisk bindning

  metallisk bindning, metallbindning, en extrem form av kovalent kemisk bindning i metalliska kroppar.