1. kovaller

  kovaller, koveten, Melampyrum, släkte snyltrotsväxter med ca 35 arter ettåriga örter hemmahörande i norra tempererade regionen.
 2. kovall

  kovall´ subst. ~en ~er ORDLED: ko-vall-en
  Svensk ordbok
 3. parasitism

  parasitism, förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad.
 4. barrblandskog

  barrblandskog, barrskog med gran och tall i blandning.
 5. snyltrotsväxter

  snyltrotsväxter, Orobanchaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 2 100 arter fördelade på knappt 100 släkten.
 6. Melampyrum

  Melampyrum, det vetenskapliga namnet på växtsläktet kovaller.
 7. koveten

  koveten, annat namn på växtsläktet kovaller.
 8. halvparasit

  halvparasit, hemiparasit, växt som har eget upptag av koldioxid men som utnyttjar en annan växt, en värdväxt, för upptagning av vatten och närsalter.
 9. ängskovall

  ängskovall, Melampyrum pratense, art i familjen snyltrotsväxter.
 10. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.