1. kovarians

  kovarians, statistiskt mått på sambandet mellan stokastiska variabler X och Y.
 2. kovariansanalys

  kovariansanalys, statistisk metod för att analysera data enligt modeller som kombinerar regressions- och variansanalysmodelltermer.
 3. kovariansmatris

  kovariansmatris, ett kvadratiskt schema av tal vars element är kovarianserna för stokastiska variabler X 1, ..., Xp.
 4. kovariansfunktion

  kovariansfunktion, term inom statistiken som beskriver beroendestrukturen inom en signal eller tidsserie x( t).
 5. korrelation

  korrelation, term för statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter.
 6. Harry M Markowitz

  Markowitz, Harry Max, född 1927, amerikansk ekonom och operationsanalytiker, forskare vid bl.a. Cowles Commission vid University of Chicago, Yale University, RAND Corporation och IBM samt professor i finansiell ekonomi vid Baruch College vid City University of New York.