1. kovariansanalys

    kovariansanalys, statistisk metod för att analysera data enligt modeller som kombinerar regressions- och variansanalysmodelltermer.
  2. regressionsanalys

    regressionsanalys, statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler.