1. kovariansmatris

  kovariansmatris, ett kvadratiskt schema av tal vars element är kovarianserna för stokastiska variabler X 1, ..., Xp.
 2. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 3. principalkomponentanalys

  principalkomponentanalys, metod som transformerar en given uppsättning av n variabler x 1, ...
 4. regressionsanalys

  regressionsanalys, statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler.