1. KOV

  KOV, förkortning för Konsumentverket.
 2. Konsumentverket

  Konsumentverket, KOV, Karlstad, statlig myndighet med uppgift att ta till vara konsumenternas intressen.

 3. kova

  kova (fi., ’hård’, ’klingande’), i bestämd form kovan, slangord för pengar.
 4. kova

  ko`va subst. ~n ORDLED: kov-an
  Svensk ordbok
 5. enkelstuga

  enkelstuga, byggnad bestående av ett bostadsrum med eldstad, ”stugan”, samt förstuga och en liten kammare.
 6. Torekov

  Torekov, församling i Lunds stift, Båstads kommun, Skåne, (Skåne län); 1 040 invånare (2016).

 7. storkova

  sto`rkova subst. ~n ORDLED: stor--kov-an
  Svensk ordbok
 8. kovert

  kovert´ adj., neutr. ~ ORDLED: kov-ert
  Svensk ordbok
 9. kosing

  ko`sing subst. ~en ORDLED: kos-ing-en
  Svensk ordbok