1. kräk

  kräk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kräk-et
  Svensk ordbok
 2. kräkning

  kräkning innebär att det som finns i magsäcken kommer upp och ut genom matstrupen och munnen.
 3. kräknötsväxter

  kräknötsväxter, Loganiaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 600 arter träd, buskar och klängväxter i tropiska, subtropiska och tempererade trakter över hela jorden.
 4. kräkvinsten

  kräkvinsten, kräksalt, kalium­anti­mon(III)oxidtartrat, dubbelsalt som har använts som kräkmedel, särskilt inom veterinärmedicinen.
 5. kräkla

  kräkla,  ett hushållsredskap, se grötkräkla.
 6. kräkel

  kräkel, annat namn på rödalgsarten gaffeltång.
 7. kräkmedel

  kräkmedel, emetikum, medel som ges för att framkalla kräkning.
 8. kräksjuka

  kräksjuka, se vinterkräksjuka.
 9. kräkla

  kräkla, biskopsstav, krumstav, symbolisk herdestav som bärs av biskopar.
 10. Kräklinge

  Kräklinge , församling i Örebro kommun, se Kräcklinge.