1. kräks

  krä´ks subst. ~et ORDLED: kräks-et
  Svensk ordbok
 2. kräksjuka

  kräksjuka, se vinterkräksjuka.
 3. kräkas

  krä`kas verb kräktes kräkts, pres. kräks ORDLED: kräk-as SUBST.: kräkande, kräkning
  Svensk ordbok
 4. kräk

  kräk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kräk-et
  Svensk ordbok
 5. vomering

  vomering, detsamma som kräkning.
 6. vomitus

  vomitus, medicinsk term för kräkning.
 7. magsjuka

  magsjuka är en sjukdom som gör att man mår illa, kräks och får diarré; se maginfluensa.
 8. emetikum

  emetikum (senlat. emeticus ’som framkallar kräkning’, av likabetydande grekiska emetikos, av emeō ’kräkas’), pluralis emetika, kräkmedel.
 9. galla

  galla är en vätska i kroppen som hjälper till med matsmältningen.
 10. maginfluensa

  maginfluensa, eller gastroenterit, är en sjukdom som gör att man mår illa, kräks och får diarré.