1. krånglig

  krång`lig adj. ~t ORDLED: krångl-ig
  Svensk ordbok
 2. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 3. liknelse

  liknelse är en kort och enkel berättelse eller ett uttryck som jämför något med sådant man känner igen i vardagslivet.

 4. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.
 5. arabiska siffror

  arabiska siffror kallas våra vanliga siffror 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. Katherine Paterson

  Katherine Paterson är en amerikansk författare som skriver böcker för barn och ungdomar.

 9. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 10. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU.