1. krökningsradie

  krökningsradie, radien i den cirkel som i ett litet intervall approximerar en kurva.
 2. krökningseffekt

  krökningseffekt, den effekt som gör att förmågan hos en vattendroppe att tillväxa beror av krökningen hos droppens yta, dvs. av droppens radie.
 3. krökning

  krökning, i geometrin ett mått på hur mycket en kurva eller yta avviker från en rät linje respektive ett plan.
 4. krökt rum

  krökt rum, matematiskt begrepp som innebär generalisering av en krökt yta till rum av godtyckligt antal dimensioner.
 5. krök

  krök subst. ~en ~ar ORDLED: krök-en
  Svensk ordbok
 6. krökningslogg

  krökningslogg, mätning av avvikelse från utsatt riktning hos hål som borrats för t.ex. prospektering.
 7. Albert Einstein

  Albert Einstein är en av världens mest berömda vetenskapsmän genom tiderna.
 8. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 9. curling

  curling, precisionsspel där stenar spelas på en med markeringar försedd isbana.
 10. reflexion

  reflexion, process som innebär att ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt.