1. krökt rum

  krökt rum, matematiskt begrepp som innebär generalisering av en krökt yta till rum av godtyckligt antal dimensioner.
 2. krökt

  krö´kt adj., neutr. ~ ORDLED: krök-ta
  Svensk ordbok
 3. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 4. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.

 5. centrifugalkraft

  centrifugalkraft, fiktiv kraft eller tröghetskraft som en kropp utövar på det medel som tvingar den att röra sig längs en krökt bana.
 6. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 7. örnar

  örnar är de största rovfåglarna och tillhör gruppen hökfåglar.
 8. Stegosaurus

  Stegosaurus är ett släkte fågelhöftade dinosaurier som levde för 156–146 miljoner år sedan.

 9. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 10. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.