1. krabba

  krabba, kräftdjur, se krabbor och krabbtaska.
 2. krabba

  krabba, blad- eller knoppliknande prydnad på kanten av en gotisk spira, vimperg eller fial, utformad som ett hoprullat blad.
 3. krabba

  krabb`a subst. ~n krabbor ORDLED: krabb-an
  Svensk ordbok
 4. krabbasnår

  krabbasnår, mönstrad väv i färg, bestående av en bottenväv med på bottnen inom mönstermotiven flotterande (löst liggande) trådar, som i färg skiljer sig från bottnen.
 5. krabbor

  krabbor, Brachyura, infraordning i ordningen tiofotade kräftdjur.
 6. krabbasnår

  krabb`asnår subst. ~et ORDLED: krabba--snår-et
  Svensk ordbok
 7. tina

  tina, passivt fiskeredskap med en eller flera trattformiga öppningar och ofta försett med bete.
 8. Krabbe

  Krabbe, namn på danska adelssläkter.
 9. krabbtaska

  krabbtaska, Cancer pagurus, art i ordningen tiofotade kräftdjur.
 10. apor

  apor, flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.