1. konvulsion

  konvulsion, som medicinsk term kramp, krampanfall; stort epileptiskt anfall.
 2. denguefeber

  denguefeber, infektionssjukdom hos människa vilken hör till gruppen hemorragiska febrar.
 3. absens

  absens, tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet.
 4. taurin

  taurin, organisk aminosyra som till skillnad från de ordinära aminosyrorna inte är en karboxylsyra utan en sulfonsyra.
 5. förlossningskramp

  förlossningskramp, krampanfall som kan drabba kvinnan under förlossningen, se eklampsi.
 6. eklampsi

  eklampsi, egentligen krampanfall; vanligen avses ett sjukdomstillstånd som inträffar före, under eller kort efter en förlossning, eclampsia gravidarum.
 7. brännhår

  brännhår, encellig, levande, borstlik hårbildning från vissa växters epidermis.
 8. tramadol

  tramadol, helsyntetiskt opioidläkemedel som används för att behandla måttlig till svår akut eller kronisk smärta (jämför opioider). 

 9. arm

  arm, del av övre extremiteten.
 10. DiGeorges syndrom

  DiGeorges syndrom, syndrom av medfödda funktionsrubbningar och missbildningar som orsakas av deletion (förlust av arvsmassa) i 22q11, dvs. position 11 i den långa armen av den ena kromosomen nummer 22.