1. kransa

  kran`sa verb ~de ~t ORDLED: krans-ar SUBST.: kransande, kransning
  Svensk ordbok
 2. kransalger

  kransalger, Charophyta , division alger, ibland uppfattad som klass inom divisionen grönalger.
 3. kransartärer

  kransartärer, kranskärl , koronarartärer, benämning på hjärtats artärer.
 4. kransartär

  kran`sartär subst. ~en ~er ORDLED: krans--art-är-en
  Svensk ordbok
 5. Kriser och kransar

  Kriser och kransar, diktsamling av Birger Sjöberg, utgiven 1926.

 6. vattenpest

  vattenpest, Elodea canadensis, art i familjen dybladsväxter.

 7. enhjärtbladiga växter

  enhjärtbladiga växter, monokotyledoner, Liliopsida, Mono­cotyledonae, Mono­cotyledones, klass fanerogamer med cirka 56 000 arter, av vilka flertalet är örter.
 8. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 9. citronverbena

  citronverbena, Aloysia triphylla (synonym Aloysia citriodora), art inom familjen verbenaväxter.
 10. apelsin

  apelsin, Citrus × aurantium Sinensis-gruppen (synonym Citrus × sinensis), sortgrupp i familjen vinruteväxter.