1. krats

  krats, hovkrats , hakformat redskap av järn som används vid rengöring av hovsulorna hos hästar; man ”kratsar” hovarna.
 2. krats

  krats subst. ~en ~ar ORDLED: krats-en
  Svensk ordbok
 3. kratsgummi

  kratsgummi, skrotgummi, gummi vanligen i form av flagor eller trådar, erhållet genom kratsning av begagnade fordonsdäck.
 4. kratsning

  kratsning, avlägsnande av slitbanor på däck före regummering med hjälp av en grov, roterande rasp.
 5. kratsa

  krat`sa verb ~de ~t ORDLED: krats-ar SUBST.: kratsande, kratsning
  Svensk ordbok
 6. krater

  krater (grekiska kratēr ’blandningskärl’, ’krater’), antikt grekiskt kärl av keramik eller metall för blandning av vin och vatten.
 7. krater

  krater (av grekiska kratēr, jämför föregående artikel), bassängliknande, vallomgärdad, oftast cirkulär struktur med branta innerväggar, som förekommer på ytan av en planet.
 8. Krates

  Krates, grekisk grammatiker och stoisk filosof från Mallos i Kilikien, huvudsakligen verksam i Pergamon under 100-talet f.Kr.
 9. krater

  kra´ter subst. ~n kratrar ORDLED: kratr-ar
  Svensk ordbok
 10. Hawaii

  Hawaii, förkortat HI, sedan 1959 USA:s 50:e delstat.