1. kratsa

  krat`sa verb ~de ~t ORDLED: krats-ar SUBST.: kratsande, kratsning
  Svensk ordbok
 2. krats

  krats, hovkrats , hakformat redskap av järn som används vid rengöring av hovsulorna hos hästar; man ”kratsar” hovarna.
 3. skraffering

  skraffering, inom heraldiken färgbeteckningssystem vid avbildning av vapen i svart–vitt tryck: olika färger återges med tunna parallella streck eller tättplacerade punkter.
 4. krats

  krats subst. ~en ~ar ORDLED: krats-en
  Svensk ordbok
 5. harv

  harv subst. ~en ~ar ORDLED: harv-en
  Svensk ordbok
 6. skraffera

  skraffe´ra verb ~de ~t ORDLED: skraff-er-ar SUBST.: skrafferande, skraffering
  Svensk ordbok
 7. gratäng

  gratäng [-äŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: grat-äng-en
  Svensk ordbok
 8. krafsa

  kraf`sa verb ~de ~t ORDLED: krafs-ar SUBST.: krafsande, krafsning; krafs
  Svensk ordbok
 9. kastanj

  kastan´j subst. ~en ~er äv. kastan´je ~n ~r ORDLED: kastanj-en
  Svensk ordbok
 10. höna

  hö`na subst. ~n hönor ORDLED: hön-an
  Svensk ordbok