1. kratt

  kratt, sydsvenskt, troligen ursprungligen danskt ord för busksnår, särskilt av lövträdsarter, t.ex. ek, som under gynnsammare betingelser skulle kunna bilda skog.
 2. nyodling

  nyodling, uppodling av oplöjd ängs- eller skogsmark, vanligen med avsikt att överföra sådan mark till åker.
 3. kratta

  kratta, gammalt handredskap främst för trädgårdsbruk.
 4. kratt

  kratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kratt-et
  Svensk ordbok
 5. kratta

  2kratt`a verb ~de ~t ORDLED: kratt-ar SUBST.: krattande, krattning
  Svensk ordbok
 6. kratta

  1kratt`a subst. ~n krattor ORDLED: kratt-an
  Svensk ordbok
 7. dressning

  dressning (av engelska dressing), tillförande av grövre material som sand eller barkkompost i det översta markskiktet i gräsmattor, främst sådana med hög halt av lera eller mull.
 8. Ryoanji

  Ryoanji, Ryōanji, zenbuddhistiskt tempel i Kyoto i Japan.
 9. harv

  harv är ett redskap som man använder inom jordbruket för att bearbeta det översta jordlagret på en åker.
 10. rime riche

  rime riche, utökad ljudlikhet mellan två ord.