1. kratt

  kratt, sydsvenskt, troligen ursprungligen danskt ord för busksnår, särskilt av lövträdsarter, t.ex. ek, som under gynnsammare betingelser skulle kunna bilda skog.
 2. kratta

  kratta, gammalt handredskap främst för trädgårdsbruk.
 3. kratt

  kratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kratt-et
  Svensk ordbok
 4. kratta

  2kratt`a verb ~de ~t ORDLED: kratt-ar SUBST.: krattande, krattning
  Svensk ordbok
 5. kratta

  1kratt`a subst. ~n krattor ORDLED: kratt-an
  Svensk ordbok
 6. dressning

  dressning (av engelska dressing), tillförande av grövre material som sand eller barkkompost i det översta markskiktet i gräsmattor, främst sådana med hög halt av lera eller mull.
 7. Ryoanji

  Ryoanji, Ryōanji, zenbuddhistiskt tempel i Kyoto i Japan.
 8. harv

  harv är ett redskap som man använder inom jordbruket för att bearbeta det översta jordlagret på en åker.
 9. rime riche

  rime riche, utökad ljudlikhet mellan två ord.
 10. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.