1. kravatt

  kravatt, lång manshalsduk av växlande utseende.
 2. kravatt

  kravatt´ subst. ~en ~er ORDLED: krav-att-en
  Svensk ordbok
 3. kravattband

  kravattband, det blågula sidenband som är knutet kring stångens spets på svenska militära fanor.
 4. kravattnål

  kravatt`nål subst. ~en ~ar ORDLED: krav-att--nål-en
  Svensk ordbok
 5. slips

  slips, manlig halsprydnad, en långsmal typ av kravatt med ökande bredd mot ändarna, mest mot den ena.
 6. kråsnål

  kråsnål, prydnadsnål för både män och kvinnor, känd från 1700-talets slut och avsedd att hålla fast den löst knutna halsduken.
 7. sportkläder

  sportkläder, plagg speciellt utformade för idrott.
 8. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
 9. halsbindel

  halsbindel, en typ av prydande halsduk, använd av män från 1600-talets andra hälft.
 10. fanband

  fanband, kravatt , blågult, 24 cm brett sidenband som i två längder om vardera 1,4 m är knutet kring fanspetsen på svenska militära fanor.