1. krepera

  krepe´ra verb ~de ~t ORDLED: krep-er-ar SUBST.: kreperande, krepering
  Svensk ordbok
 2. diskrepans

  diskrepans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: dis-krep-ans-en
  Svensk ordbok
 3. krevera

  kreve´ra verb ~de ~t ORDLED: krev-er-ar SUBST.: kreverande, krevering; krevad
  Svensk ordbok