1. krets

  krets, elektriskt sluten slinga med ledare och komponenter där en elektrisk ström kan flyta.
 2. krets

  krets subst. ~en ~ar ORDLED: krets-en
  Svensk ordbok
 3. IC-krets

  IC-krets, elektronisk term, detsamma som integrerad krets.
 4. LC-krets

  LC-krets, inom elektroniken en krets bestående av en induktor med induktansen L och en kondensator med kapacitansen C, som kopplats i serie eller parallellt.
 5. digital krets

  digital krets, elektronisk krets (”byggsten”) som används till digitala storheter.
 6. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 7. tryckt krets

  tryckt krets, i elektroniken en krets där komponenterna (resistorer, kondensatorer, transistorer och integrerade kretsar) ansluts genom lödning till frametsade kopparledningar på ett bärande material, substratet (vanligen glasfiberarmerat plastmaterial med goda elektriska egenskaper).
 8. NOT-krets

  NOT-krets, logisk krets vars utgång inte är 1 (dvs. vars utgång är 0) om ingången är 1.
 9. LCR-krets

  LCR-krets, en LC-krets som kompletterats med en resistor, som orsakar energiförlust i kretsen, så att den svängande energin dämpas (se dämpning) och så småningom försvinner i form av värme.
 10. RLC-krets

  RLC-krets, inom elektrotekniken en krets som i sin enklaste form består av en resistor med resistansen R, en spole med induktansen L och en kondensator med kapacitansen C.