1. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 2. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 3. puniska krigen

  puniska krigen, samlingsbenämning på konflikter mellan Karthago och Rom 264–146 f.Kr., som gav Rom herraväldet över västra medelhavsområdet.
 4. kriga

  kri`ga verb ~de ~t ORDLED: krig-ar SUBST.: krigande; krig
  Svensk ordbok
 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 7. totalt krig

  totalt krig, krigföring som inte bara riktar sig mot militära mål utan mot motståndarens hela samhälle, inbegripet civilbefolkningen och den civila produktions- och transportapparaten.
 8. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 9. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.