1. krigare

  kri`gare subst. ~n äv. krigarn, plur. ~, best. plur. krigarna ORDLED: krig-ar-en
  Svensk ordbok
 2. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 3. kriga

  kri`ga verb ~de ~t ORDLED: krig-ar SUBST.: krigande; krig
  Svensk ordbok
 4. krig

  krig subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krig-et
  Svensk ordbok
 5. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 6. borgerligt krig

  borgerligt krig, detsamma som inbördeskrig.
 7. Stjärnornas krig

  Stjärnornas krig, vanlig benämning på det amerikanska forskningsprogrammet SDI.
 8. Stjärnornas krig

  Stjärnornas krig, amerikansk film, se Star Wars.
 9. schlesiska krigen

  schlesiska krigen, krig mellan Preussen och Österrike 1740–42 och 1744–45.
 10. totalt krig

  totalt krig, krigföring som inte bara riktar sig mot militära mål utan mot motståndarens hela samhälle, inbegripet civilbefolkningen och den civila produktions- och transportapparaten.