1. kris

  kris, indonesisk, speciellt javanesisk ceremoniell, tveeggad dolk, ofta med vågformigt blad.
 2. Kris

  Kris, kulturtidskrift, utgiven 1977–97 av föreningen KRIS.
 3. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 4. KRIS

  KRIS, förkortning för Kriminellas Revansch i Samhället, ideell förening, bildad 1997, för f.d. kriminella och personer med missbruksproblem, vilket dock inte är ett krav för medlemskap.
 5. kris

  kris, vändpunkten i ett sjukdomsförlopp, tidpunkten då allt vänder sig till det bättre.
 6. kris

  kris, inom ekonomin plötslig och djupgående förändring av den relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet.
 7. kris

  2kris subst. ~en ~ar ORDLED: kris-en
  Svensk ordbok
 8. kris

  1kris subst. ~en ~er ORDLED: kris-en
  Svensk ordbok
 9. Kris Kristofferson

  Kristofferson, Kris, född 1936, amerikansk sångare, låtskrivare och skådespelare.

 10. psykologisk kris

  psykologisk kris, svår situation, se kris.