1. kristall

  kristall, fast fas som byggs upp genom periodisk upprepning i tre dimensioner av ett arrangemang eller motiv av atomer.
 2. kristall

  kristall, glaskvalitet, se kristallglas.
 3. kristall

  kristall´ subst. ~en ~er ORDLED: krist-all-en
  Svensk ordbok
 4. böhmisk kristall

  böhmisk kristall, se böhmiskt glas.
 5. euhedral kristall

  euhedral kristall, kristall som begränsas av spontant utvecklade, plana kristallytor.
 6. tavelformig kristall

  tavelformig kristall, kristall som kännetecknas av att den är platt.
 7. subhedral kristall

  subhedral kristall, kristall som endast delvis begränsas av spontant utvecklade, plana kristallytor.
 8. hemimorf kristall

  hemimorf kristall, inom mineralogin kristall som har en symmetriaxel längs vilken riktning och motriktning ej är ekvivalenta.
 9. mimetisk kristall

  mimetisk kristall, tvillingkristall som förefaller vara en enkristall med högre symmetri än den som en sann enkristall av substansen uppvisar.
 10. BGO-kristall

  BGO-kristall, vismutgermanat, kubisk kristall med fluorescerande egenskaper, används för detektion av gammastrålning.