1. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 2. Kritik

  Kritik, dansk litterär tidskrift, grundad 1967 av Aage Henriksen och Johan Fjord Jensen som ett forum för den kvalificerade litteraturkritiken i Köpenhamn och Aarhus.
 3. kritik

  kriti´k subst. ~en ~er ORDLED: krit-ik-en
  Svensk ordbok
 4. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 5. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 6. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 9. kritiker

  kritiker är en person som arbetar med att skriva om böcker, teater, film, konst och annan kultur.
 10. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.