1. krm

  krm, förkortning för kryddmått; som volymmått brukar krm avse volymen 1 ml.
 2. volymmått

  volymmått är måttenheter som vi använder för att tala om hur mycket man har av till exempel en vätska eller hur stor plats en sak tar. De kallades förr rymdmått.
 3. Otto Krümmel

  Krümmel, Otto, 1854–1912, tysk oceanograf, professor i geografi i Kiel 1883–1911 och i Marburg från 1911.
 4. kryddmått

  kryddmått, krm, såsom volymmått brukar avse 1 ml.