1. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. kroatiska

  kroatiska, sydslaviskt språk talat av ca 4 miljoner invånare i Kroatien, men även av 1 miljon talare utanför landet, främst i f.d. Jugoslavien.
 3. kroat

  kroa´t subst. ~en ~er ORDLED: kroat-en
  Svensk ordbok
 4. kroatiska viner

  kroatiska viner har funnits sedan romartiden.
 5. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 6. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.
 7. kroatisk

  kroa´tisk adj. ~t ORDLED: kroat-isk
  Svensk ordbok
 8. kroatiska

  kroa´tiska subst. ~n kroatiskor ORDLED: kroat-isk-an
  Svensk ordbok
 9. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 10. kroater

  kroater, kroatiska hrvati, sydslaviskt folk vars slaviska förfäder invandrade till dagens Kroatien antagligen under 500-talet.