1. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. kroatiska

  kroatiska, sydslaviskt språk talat av ca 4 miljoner invånare i Kroatien, men även av 1 miljon talare utanför landet, främst i f.d. Jugoslavien.
 3. kroater

  kroater, kroatiska hrvati, sydslaviskt folk vars slaviska förfäder invandrade till dagens Kroatien antagligen under 500-talet.
 4. kroat

  kroa´t subst. ~en ~er ORDLED: kroat-en
  Svensk ordbok
 5. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 6. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 7. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.
 8. kroatisk

  kroa´tisk adj. ~t ORDLED: kroat-isk
  Svensk ordbok
 9. kroatiska

  kroa´tiska subst. ~n kroatiskor ORDLED: kroat-isk-an
  Svensk ordbok
 10. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike

  Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, den första jugoslaviska statsbildningen, proklamerad 1 december 1918 då sydslaverna i den kollapsande habsburgska dubbelmonarkin anslöt sig till Serbien.