1. krocka

  krocka [kråk`a] verb ~de ~t ORDLED: krock-ar SUBST.: krockande, krockning; krock
  Svensk ordbok
 2. krock

  krock [kråk´] subst. ~en ~ar ORDLED: krock-en
  Svensk ordbok
 3. dimensionering

  dimensionering, fastställande av de dimensioner eller den kapacitet som en byggnads- eller maskindel, en väg eller ett kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till givna normer och ställda krav.
 4. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 5. personuppgiftslagen

  personuppgiftslagen, PUL, lag vars syfte var att skydda den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter, 2018 ersatt av dataskyddsförordningen.

 6. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 7. carambolage

  carambolage, biljardterm för det tillfälle då en boll i en stöt träffar två eller flera andra bollar; ordet används även i överförd bemärkelse i betydelsen sammanstötning, ”krock”, villervalla.
 8. krocket

  krocket, ett utomhussällskapsspel i vilket man med en träklubba slår ett träklot genom ett antal metallbågar (6–9 st.) och mot pinnar, i en förutbestämd ordningsföljd.
 9. krockkudde

  krockkudde är en uppblåsbar kudde som sitter gömd inne i bilen.
 10. Jonas Liveröd

  Liveröd, Jonas, född 1974, konstnär.