1. ”Krossa den skändliga!”

  ”Krossa den skändliga!” (franska Écrasez l’infâme!), i den interna korrespondensen mellan Voltaire och hans vänner, bl.a. Fredrik  II (den store), ofta använt uttryck.
 2. krossglas

  krossglas, glasskärv som t.ex. kan användas som råvara vid glastillverkning.
 3. kross

  kross, krossad spannmål använd som djurfoder.
 4. kross

  kross, krossmaskin, anläggning för krossning av material, t.ex. malm och sten, se krossning.
 5. Jaan Kross

  Kross, Jaan, 1920–2007, estnisk författare.
 6. krossning

  krossning, mekanisk sönderdelning av större stycken av hårt, men relativt sprött material genom tryck, slag och skjuvning till mindre bitar (ner till ca 0,000 05 mm i diameter).
 7. krosstenslera

  krosstenslera, äldre namn på jordarten moränlera samt på leriga former av jordarten morän.
 8. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 9. kross

  2kross [krås´] subst. ~et ORDLED: kross-et
  Svensk ordbok
 10. kross

  1kross [krås´] subst. ~en ~ar ORDLED: kross-en
  Svensk ordbok