1. kross

  kross, krossad spannmål använd som djurfoder.
 2. kross

  kross, krossmaskin, anläggning för krossning av material, t.ex. malm och sten, se krossning.
 3. Jaan Kross

  Kross, Jaan, 1920–2007, estnisk författare.
 4. ”Krossa den skändliga!”

  ”Krossa den skändliga!” (franska Écrasez l’infâme!), i den interna korrespondensen mellan Voltaire och hans vänner, bl.a. Fredrik  II (den store), ofta använt uttryck.
 5. kross

  1kross [krås´] subst. ~en ~ar ORDLED: kross-en
  Svensk ordbok
 6. kross

  2kross [krås´] subst. ~et ORDLED: kross-et
  Svensk ordbok
 7. krossa

  krossa [krås`a] verb ~de ~t ORDLED: kross-ar SUBST.: krossande, krossning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. mäsk

  mäsk, blandning av krossat malt och varmt vatten.
 9. katapult

  katapult är en mekanisk anordning som används för att kasta eller skjuta i väg föremål.
 10. stenknäck

  stenknäck, Coccothraustes coccothraustes, art i fågelfamiljen finkar.