1. KRUM

  KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, organisation som bildades 1966 för att tillvarata fångars intressen.

 2. krum

  2krum´ subst. ~men el. ~met ORDLED: krumm-en
  Svensk ordbok
 3. krum

  1krum´ adj. ~t ~ma ORDLED: krumm-are
  Svensk ordbok
 4. krumhorn

  krumhorn är en grupp träblåsinstrument som användes cirka 1500–1620.
 5. krumcirkel

  krumcirkel, verktyg inom urmakeriet för att korrigera kastningen i sidled vid riktning av balansringen till mekaniska ur.
 6. krumtarm

  krumtarm, ileum , den nedre delen av tunntarmen, som mynnar in i tjocktarmens första del, blindtarmen ( cecum).
 7. krumhorn

  krumhorn, namn på särpräglad rörstämma i orgeln.
 8. krumstav

  krumstav, annat ord för kräkla.
 9. krumnosig havsnål

  krumnosig havsnål, Nerophis lum­bri­ciformis , art i familjen kantnålsfiskar.
 10. krumstav

  krum`stav subst. ~en ~ar ORDLED: krum--stav-en
  Svensk ordbok