1. krusta

  krusta, sårskorpa, intorkat material av blodlever och vävnadsvätska som täcker sårytor.
 2. krusta

  krus`ta subst. ~n krustor ORDLED: krust-an
  Svensk ordbok
 3. krustad

  krustad, tunnväggigt, skålformat bakverk av smör- eller mördeg, gräddat i ugn i en liten form eller friterat med hjälp av ett krustadjärn.
 4. krustad

  krusta´d subst. ~en ~er ORDLED: krust-ad-en
  Svensk ordbok
 5. anglesit

  anglesit, färglöst eller vitt mineral med sammansättningen PbSO 4.
 6. vitblemma

  vitblemma, krusta av vita, porösa korrosionsprodukter på yta av zink, kadmium eller legering av dessa metaller.
 7. glasdatering

  glasdatering, arkeologisk dateringsmetod som bygger på den mycket långsamma urlakningsprocess som inträder då glas nedläggs i jorden.
 8. saltanrikning

  saltanrikning, försaltning, allvarlig form av markförstöring i främst torra och säsongstorra klimat, vilken kan uppkomma när vattenavdunstningen från marken är större än infiltrationen av nederbördsvatten.
 9. descloisit

  descloisit, ovanligt, brunt till svart mineral med den kemiska sammansättningen PbZn(VO 4)(OH).
 10. sjömalm

  sjömalm, järnmalm bildad på bottnen av näringsfattiga (oligotrofa) sjöar.