1. krut

  krut, en typ av explosivämne som kan brinna och utveckla varma gaser även i slutna utrymmen utan luft eller andra oxidationsmedel än de som redan finns i krutet.
 2. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.
 3. krut

  krut subst. ~et ORDLED: krut-et
  Svensk ordbok
 4. lowa-krut

  lowa-krut , en nyare typ av krut.
 5. kruthorn

  kruthorn, äldre typ av förvaringskärl för krut.
 6. kruthus

  kruthus, i äldre tider byggnad som var konstruerad och inredd för förvaring av krut och andra explosiva varor.
 7. krutkonspirationen

  krutkonspirationen, sammansvärjning av engelska katoliker i avsikt att 5 november 1605 spränga parlamentsbyggnaden, som då skulle besökas av den antikatolske Jakob I.
 8. krutbruk

  krutbruk, anläggning för framställning av krut.
 9. krutong

  krutong, brödkrutong, smörstekt skiva eller tärning av kantskuret vitt bröd.
 10. krutjord

  krutjord, jordart som förekommer främst i myrmarker på Gotland.