1. kruta

  kru`ta verb ~de ~t ORDLED: krut-ar
  Svensk ordbok
 2. krut

  krut, en typ av explosivämne som kan brinna och utveckla varma gaser även i slutna utrymmen utan luft eller andra oxidationsmedel än de som redan finns i krutet.
 3. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.
 4. lowa-krut

  lowa-krut, en nyare typ av krut.

 5. krut

  krut subst. ~et ORDLED: krut-et
  Svensk ordbok
 6. svartkrut

  svartkrut, en typ av krut.
 7. rörkrut

  rörkrut, krut som formats till små rör.
 8. Kritisk utbildningstidskrift

  Kritisk utbildningstidskrift, se Krut.
 9. eldvapen

  eldvapen, äldre benämning på skjutvapen med krut som drivkälla.
 10. nitroglycerinkrut

  nitroglycerinkrut, detsamma som dubbelbaskrut, se krut (Olika kruttyper).