1. krut

  krut, en typ av explosivämne som kan brinna och utveckla varma gaser även i slutna utrymmen utan luft eller andra oxidationsmedel än de som redan finns i krutet.
 2. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 3. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 4. dynamit

  dynamit är en sorts starka sprängämnen.

 5. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.
 6. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 7. Guy Fawkes

  Fawkes, Guy, 1570–1606, engelsk attentator.
 8. aceton

  aceton är en färglös, brandfarlig vätska med skarp lukt.
 9. svartkrut

  svartkrut, en typ av krut.
 10. lowa-krut

  lowa-krut, en nyare typ av krut.