1. kry

  kry adj. ~tt
  Svensk ordbok
 2. kry-o-vac

  kry-o-vac, det tidigare systemet för krympfilm.
 3. krympfilm

  krympfilm, plastfilm som krymper vid uppvärmning.
 4. krypljung

  krypljung, Loiseleuria procumbens, art i familjen ljungväxter.
 5. kryssantenn

  kryssantenn, vändkorsantenn (engelska turnstile antenna), antenn bestående av två i rät vinkel korsande dipoler, matade med 90° inbördes fasskillnad.
 6. kryptokrom

  kryptokrom, blåljusreceptor i växter, djur, alger, bakterier och svampar som består av flavoprotein (flavingrupp bunden till proteinet).
 7. krympfribehandling

  krympfribehandling, process som gör en vara måttbeständig, t.ex. vid vattentvätt.
 8. krypspår

  krypspår, ett slags spårfossil, bildat då ett djur krupit på ett mjukt, fuktigt underlag.
 9. krypström

  krypström, ström som flyter mellan spänningssatta elektroder på ytan av en förorenad fuktig elektrisk isolator i en elektrisk installation eller apparat.
 10. krypto

  krypto är en skrift där bokstäver och siffror har andra betydelser än de brukar ha.