1. Kry

  Kry,  egentligen Kry International ABStockholm, vårdföretag.

 2. krypton

  krypton, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Kr.
 3. kryddkrassing

  kryddkrassing, kryddkrasse , smörgåskrasse, Lepidium sativum, art i familjen korsblommiga växter.
 4. kryptogamer

  kryptogamer, sporväxter, sporbärande kärlväxter, Cryptogamae, enligt föråldrad växtsystematik den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är fanerogamerna (fröväxterna).

 5. kryptovaluta

  kryptovaluta, digital valuta, virtuell valuta, oreglerat betalningsmedel som endast finns i digital form och vars värde bestäms av de aktörer som är registrerade för att handla med valutan.

 6. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 7. kryosfären

  kryosfären, allt fruset vatten i hydrosfären, dvs. i atmosfären och marken, på hav, vattendrag och på markytan.
 8. kryptokrom

  kryptokrom, blåljusreceptor i växter, djur, alger, bakterier och svampar som består av flavoprotein (flavingrupp bunden till proteinet).
 9. kryptozoologi

  kryptozoologi (av krypto- och zoologi), studiet av i folklig eller pseudovetenskaplig tradition levande föreställningar om sådana djurarter som ej erkänts av den vetenskapliga zoologin, t.ex. den yeti (se snömannen) som man trott sig ha iakttagit i Himalaya och Pamir, dess nordamerikanska motsvarigheter Bigfoot eller Sasquatch, sjömanstraditionens ”stora sjöorm” (se sjöorm), Loch Ness-odjuret, Storsjöodjuret osv.
 10. kryoteknik

  kryoteknik, tekniska operationer vid mycket låga temperaturer, företrädesvis i området −196 °C till −50 °C.