1. krympning

  krympning, hopdragning till mindre omfång. Krympning kan uppkomma när fuktinnehållet sjunker (t.ex. av trä i samband med virkestorkning), vid avkylning (t.ex. av metall, se krympförband), vid uppvärmning (t.ex. av plast, se krympfilm) eller i samband med något slag av behandling (t.ex. av fiber, tyg och garn vid tvätt och värmebehandling).
 2. krympningsröta

  krympningsröta, typ av röta på virke, orsakad av vedangripande svampar, såsom björkticka ( Piptoporus betulinus) och svavelticka ( Laetiporus sulphureus) på ek och hussvamp.
 3. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.
 4. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 5. furu

  furu, trä från barrträdet tall (fur).
 6. tegel

  tegel, keramiskt byggnadsmaterial, en typ av lergods.
 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. sintring

  sintring, upphettning av pulver till så hög temperatur att pulverpartiklarna börjar reagera med varandra och växa samman så att en fast kropp bildas.
 9. bok

  bok, Fagus sylvatica, art i familjen bokväxter.
 10. gjutjärn

  gjutjärn, järn med hög kolhalt (2–4 %) som används för framställning av järngjutgods.