1. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 2. Kubakrisen

  Kubakrisen, politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, se Cubakrisen.

 3. Kuba

  Kuba, stat i Västindien, se Cuba.
 4. kub

  kub, i geometrin en regelbunden polyeder som begränsas av sex kvadrater.
 5. kubmaneter

  kubmaneter, Cubozoa, klass nässeldjur med ca 40 kända arter i tropiska och subtropiska, främst kustnära, relativt grunda vatten.

 6. Rubiks kub

  Rubiks kub, Rubiks tärning, ett tredimensionellt pussel som 1975–77 patenterades av den ungerske arkitekten och professorn vid konstakademin i Budapest Ernő Rubik ( född 1944).
 7. Kublai khan

  Kublai khan, mongolisk härskare, se Khubilai khan.
 8. kuba

  kuba, bakuba, bushongo, ett komplex av bantufolk i mellersta Kongo (Kinshasa).
 9. kub

  kub, i algebran är kuben av ett tal a talet a·a·a, vilket skrivs a 3 och utläses ” a i kubik” eller ” a tre”.
 10. kubb

  kubb, rundkullig herrhatt, se bowler.