1. kudde

  kudd`e subst. ~n kuddar ORDLED: kudd-en
  Svensk ordbok
 2. kuddlava

  kuddlava, typ av lava som har kuddliknande stelningsformer, bildad då lavasmältan stelnat under vatten.
 3. lava

  lava är smälta bergarter som stiger upp ur en vulkan och flyter ut på markytan.
 4. Nils Forsberg

  Forsberg, Nils, 1842–1934, konstnär.
 5. ekinus

  ekinus, ekinos, den runda nederdelen av ett kolonnkapitäl, vilken likt en kudde förmedlar övergången mellan kolonnskaft och abakus i dorisk kolonnordning.
 6. dunvar

  dunvar, bomullstyg av fintrådig tät väv. Tyget är impregnerat så att det blir duntätt och används till bl.a. kuddar och täcken.
 7. trampdyna

  trampdyna, kudde av bindväv och fettvävnad på fotsulan hos däggdjur med tassar, t.ex. insektsätare, gnagare och rovdjur, men också kameler och elefanter.
 8. avbildningsfel

  avbildningsfel, term inom optiken: avvikelse från originalet vid avbildning.
 9. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.
 10. låsmutter

  låsmutter, speciell mutter i ett ordinärt skruvförband med förmågan att ej lossna (gängas upp), när förbandet utsätts för belastningsväxlingar (vibrationer).