1. kuddlava

  kuddlava, typ av lava som har kuddliknande stelningsformer, bildad då lavasmältan stelnat under vatten.
 2. lava

  lava är smälta bergarter som stiger upp ur en vulkan och flyter ut på markytan.
 3. kuddstruktur

  kuddstruktur, kuddliknande struktur i sedimentär eller magmatisk bergart, vars storlek kan variera mellan några centimeter och några meter.
 4. hydrotermala flöden

  hydrotermala flöden, cirkulation av sött, i havet salt, vatten i jordskorpan.
 5. ofiolit

  ofiolit, sekvens av bergarter i ett fragment av oceanisk jordskorpa som är beläget på land.
 6. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.

 7. grönstensgruppen

  grönstensgruppen, sammanfattande namn på enheter i nordligaste Sveriges urberg, vilka domineras av metamorft påverkade basiska vulkaniska bergarter (basalter).
 8. cyperntypens malmer

  cyperntypens malmer, sulfidmalmer som till största delen utgörs av kopparkisförande svavelkiskroppar.
 9. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.