1. kufisk

  kufisk, egentligen om något som härstammar från eller har samband med den tidigarabiska staden Kufa i nuvarande Irak.
 2. kufisk

  ku´fisk adj. ~t ORDLED: kuf-isk
  Svensk ordbok
 3. kufisk bård

  kufisk bård, detsamma som sjirvanbård.
 4. kufisk skrift

  kufisk skrift, en form av arabisk skrift som utvecklades i Kufa på 700-talet e.Kr.
 5. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).
 6. kufiska mynt

  kufiska mynt, benämning på islamiska mynt.
 7. islamiska mynt

  islamiska mynt, även arabiska eller kufiska mynt, är principiellt av bildlös typ med arabiska inskrifter, som vanligen innehåller uppgift om valör, myntort, präglingsår och myntherre samt citat ur Koranen.
 8. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 9. Kufa

  Kufa, al-Kūfa, ruinstad vid Eufrat i mellersta Irak, ca 10 km nordöst om an-Najaf.
 10. Jams minaret

  Jams minaret, minaret uppförd 1194 av sultanen Ghiyas-ud-Din (1153–1202) i provinsen Ghur, västra Afghanistan.