1. kula

  kula, redskap i kulstötning.
 2. kula

  kula, rundat brottstycke i kulmalm.
 3. kula

  kula, rullkropp i kullager.
 4. kula

  kula, sfärisk projektil som användes till mitten av 1800-talet, då kulorna ersattes av avlånga projektiler med bättre verkan och längre skottvidd.
 5. kula

  kula, redskap i lek, se kulspel.
 6. kula

  kula, en sedan 1500-talet känd motsvarighet till den troligen under 1700-talet från engelskan inlånade speltermen pott.
 7. kullighet

  kullighet, ärftlig hornlöshet hos framför allt nötkreatur, får och getter.
 8. kula

  kula, ett system av ceremoniellt gåvoutbyte mellan invånarna i de melanesiska samhällena på öarna i Louisiadiska arkipelagen öster om Nya Guinea.
 9. kullig morän

  kullig morän, moränområde med kulliga egenformer, dvs. kullformerna följer inte någon underliggande berggrundstopografi.
 10. Kula Kangri

  Kula Kangri, berg i norra Bhutan; 7 554 m ö.h. För belägenhet se landskarta Bhutan.