1. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 2. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 5. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 8. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 9. experiment

  experiment, prövning av en hypotes, teori eller konstruktion för att om möjligt bekräfta eller vederlägga den.
 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.