1. kult

  kult är sättet att dyrka en gud eller någon annan helig makt med till exempel böner, offer och ceremonier.
 2. kult

  kult, enligt en inflytelserik religionssociologisk definition en religiös gruppering som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
 3. kult

  2kult subst. ~en ~ar ORDLED: kult-en
  Svensk ordbok
 4. kult

  1kult subst. ~en ~er ORDLED: kult-en
  Svensk ordbok
 5. kultusminister

  kultusminister, en i vissa länder, t.ex. Danmark och Tyskland, tidigare använd benämning på den minister som ansvarade för undervisning, kultur och kyrka.
 6. kulturkrets

  kulturkrets, tyska Kulturkreis, term inom tysk diffusionistisk antropologi i början av 1900-talet.
 7. kultur

  kultur, odling, framodling av mikroorganismer och celler (bakterier, virus m.m.).
 8. kultfilm

  kultfilm, etablerad term för film som vid premiären varken blev en framgång hos åskådarna eller kritiken men som efter en tid upptäcks av en del av publiken, ofta tillhörande en subkultur, och som denna gör till föremål för kult.
 9. kultivator

  kultivator, kraftig, tung harv, traktorburen eller bogserad och försedd med hjul.
 10. kultur

  kultur, odling, bildning.