1. kunglig

  kung`lig adj. ~t ORDLED: kung-lig
  Svensk ordbok
 2. höghet

  höghet [hö`g- el. hö´g-] subst. ~en ~er ORDLED: hög-het-en
  Svensk ordbok
 3. kung Björns hög

  kung Björns hög, äldre, folklig benämning på Hågahögen i Uppland.
 4. HKH

  HKH, H.K.H., förkortning för Hans Kunglig Höghet och Hennes Kunglig Höghet.
 5. Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige.

 6. Björns hög

  Björns hög, även Kung Björns hög, bronsåldershög vid Uppsala, se Hågahögen.
 7. Gertrude Bell

  Bell, Gertrude, 1868–1926, brittisk upptäcktsresande, arkeolog och författare.
 8. Höga nämnden

  Höga nämnden, domstol inrättad av Erik  XIV 1560, avsedd som en rikets högsta domstol och ett redskap i kungens hand för kontroll över rättsväsendet i hertigdömena.
 9. Lancelot

  Lancelot, en av riddarna kring runda bordet och drottning Guineveres älskare i Artursagan.
 10. Adolf Fredrik

  Adolf Fredrik, född på slottet Gottorp 14 maj 1710 (nya stilen), död 12 februari 1771, svensk kung 1751–71.