1. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 2. kunna

  kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan ORDLED: kun-de SUBST.: kunnande (till 1)
  Svensk ordbok
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 5. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 6. osmos

  osmos [uttalas åssmå´s] är transport av lösningsmedel, till exempel vatten, genom ett poröst membran, som cellmembranet. För att osmos ska ske ska membranet skilja två lösningar med olika koncentration.

 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.