1. kuperad

  kupe´rad adj. kuperat ORDLED: kup-er-ad
  Svensk ordbok
 2. kupera

  kupera, medicinsk term: förhindra att en sjukdom bryter ut eller avbryta ett sjukdomsförlopp.
 3. kupera

  kupera, stympa öron eller svans på djur; se kupering.
 4. kupera

  kupera, ”ta av” ett eller flera av de översta korten i en blandad kortlek samt lägga återstoden ovanpå, varigenom man försvårar eventuella försök från ”givens” sida att styra kortens fördelning.
 5. kupera

  kupe´ra verb ~de ~t ORDLED: kup-er-ar SUBST.: kuperande, kupering
  Svensk ordbok
 6. Pennsylvania

  Pennsylvania, förkortat PA, delstat i nordöstra USA.

 7. tina

  tina, passivt fiskeredskap med en eller flera trattformiga öppningar och ofta försett med bete.
 8. San Francisco

  San Francisco, stad i delstaten Kalifornien, USA; 864 800 invånare (2016), i storstadsområdet 4,7 miljoner invånare.

 9. Istanbul

  Istanbul, turkiska İstanbul, till 1926 Konstantinopel, stad i nordvästra Turkiet; 14 miljoner invånare (2015).
 10. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.