1. Kura

  Kura, georgiska Mtkvari, flod i Georgien och Azerbajdzjan; 1 515 km lång från källorna i nordöstra Turkiet till mynningen i Kaspiska havet; avrinningsområdet är 188 000 km 2.
 2. kura

  ku`ra verb ~de ~t ORDLED: kur-ar SUBST.: kurande, kurning
  Svensk ordbok
 3. kurare

  kurare, se curare.
 4. kurage

  kurage är något som en modig person har.
 5. kurativ

  kurativ, botande, läkande.
 6. kurator

  kurator, socialarbetare med socionomutbildning.
 7. kurator

  kurator, person som anordnar konstutställningar, se curator.
 8. kuranko

  kuranko, ett mandetalande folk i Sierra Leone och Guinea; sammantaget uppskattas de till 500 000.
 9. kurator

  kurator, den främsta tjänstemannen i en studentnation.
 10. kurant

  kurant, svenskt mynt, se courant.