1. kurativ

  kurativ, botande, läkande.
 2. kurator

  kurator, socialarbetare med socionomutbildning.
 3. kurator

  kurator, person som anordnar konstutställningar, se curator.
 4. kurator

  kurator, den främsta tjänstemannen i en studentnation.
 5. kuratel

  kuratel, äldre benämning på godmanskap, dvs. uppdraget att vara god man.
 6. kurator

  kurator, antik ämbetstitel, se curator.
 7. kurator

  2kurator [kura`t-] subst. ~n ~er [-o´rer] äv. curator [kjo´-] ~n ~s ORDLED: kur-at-orn, cur-at-orn
  Svensk ordbok
 8. kurativ

  kurativ [ku´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: kur-at-iv
  Svensk ordbok
 9. kuratel

  kurate´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kur-at-el-et
  Svensk ordbok
 10. kurator

  1kura`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: kur-at-or-er
  Svensk ordbok